FacebookTwitter

Confraría de Pescadores San Telmo de Porto do Son

Lonxa de Porto do Son

A Confraría de Pescadores San Telmo de Porto do Son é unha corporación de dereito público, sen ánimo de lucro e que ademais ten unha longa tradición e experiencia na organización da pesca, traballando na promoción do sector e na defensa dos intereses económicos, sociais e corporativos dos profesionais do mar.

Encárgase da primeira venda e distribución dos produtos do mar extraídos polos seus asociados mediante poxa en lonxa ou ben directamente a empresas intermediarias, tanto almacenistas como comerciantes polo miúdo, mediante acordos de venda.

Os produtos comercializados a través da Confraría son garantía de pesca artesanal, sostible e responsable co medio ambiente, de orixe galega e coa máxima calidade e frescura.