How to be an adhered entity?

Adhered entities

Os establecementos que desexen adherirse, deberán cumprimentar a solicitude de adhesión xunto co compromiso de Declaración Responsable de uso que lles facilitará o equipo de xestión da marca na visita de comprobación.

Descargar modelo

FacebookTwitter