Certified entities

Poden ser entidades usuarias da marca de garantía pescadeRías, ¿de onde se non? todos os operadores da cadea de produción e comercialización de produtos da pesca e do marisqueo, vivos, frescos, preparados, ou transformados, sempre que as súas instalacións estean dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, cumpran os demais requisitos recollidos no Regulamento da marca, e conclúan satisfactoriamente o proceso de certificación como usuarios/as da marca.

Existen catro tipos de usuarios:

Para que o produto certificado non perda a trazabilidade da marca de garantía de calidade, todos os operadores que interveñan na súa preparación, comercialización e transformación deberán estar certificados.

FacebookTwitter