Como ser unha entidade adherida?

Como ser unha entidade adherida?

Os establecementos que desexen adherirse, deberán cumprimentar a solicitude de adhesión xunto co compromiso de Declaración Responsable de uso que lles facilitará o equipo de xestión da marca na visita de comprobación.

Descargar modelo

FacebookTwitter