Que produtos me ofrece a marca?

Todos os produtos pescadeRías ¿de onde se non? proceden do marisqueo ou da pesca de baixura que se desembarca diariamente nos portos da Comunidade Autónoma de Galicia. Todos eles teñen, polo tanto, menos de 24 horas fóra do mar no momento da súa primeira venda.

As artes e modalidades de pesca empregadas para a súa extracción son, ademáis, respectuosas co medio ambiente, e procuran unha pesca sustentable pensando nas xeracións futuras.

Os produtos pesqueiros que podemos atopar na marca pertencen a estes grandes grupos:

FacebookTwitter