FacebookTwitter

Common prawn

Common prawn

Details of species

  • FAO code: CPR
  • Scientific name:Palaemon serratus
  • Galician name: Camarón común
  • Spanish name: Camarón común
  • Biological group: Crustáceos
Common prawn
  • Minimum size: 5 cm
  • Measurement Method: O tamaño do santiaguiño e o camarón medirase desde o extremo distal do rostrum ata o extremo posterior do telson, excluíndo as setae (LT)