FacebookTwitter

Mar do Morrazo, S.C.G.

Mar do Morrazo, S.C.G.

Mar do Morrazo, Scoop Galega é unha cooperativa constituída en xullo de 2007, aínda que a maior parte dos seus socios teñen un longo historial asociativo que se remonta aos anos 80.

Está integrada por 39 socios, formando parte da súa Xunta Directiva nove deles. Todos eles son propietarios de pequenas embarcacións de marisqueo á flote e pesca de baixura que traballan unha gran diversidade de especies.

O seu obxectivo fundacional é a realización de todo tipo de operacións encamiñadas ao mellor aproveitamento das actividades profesionais dos seus socios e ao aproveitamento racional dos recursos pesqueiros e marisqueiros.