FacebookTwitter

Atlantic gobies nei

Atlantic gobies nei Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Os góbidos son tipicamente litorais. Colonizan todo tipo de fondos, areosos, fangosos e rochosos. Son peixes de pequeño tamaño, normalmente arredor dos 15 cm de lonxitude. Posúen pouco interese comercial aínda que poden comercializarse e consumirse nalgunhas localidades.

Details of species

  • FAO code: GOB
  • Scientific name:Gobius spp
  • Galician name: Lorcho
  • Spanish name: Gobio
  • Biological group: Peixes
Atlantic gobies nei
  • Minimum size:
  • Measurement Method: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal