FacebookTwitter

Curuxo

Curuxo

Details of species

  • FAO code: BLL
  • Scientific name:Scophthalmus rhombus
  • Galician name: Curuxo
  • Spanish name: Rémol
  • Biological group: Peixes
Curuxo
  • Minimum size: 30 cm
  • Measurement Method: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal