FacebookTwitter

Curuxo

Curuxo

Datos da especie

  • Código FAO: BLL
  • Nome científico:Scophthalmus rhombus
  • Nome galego: Curuxo
  • Nome castelán: Rémol
  • Grupo biolóxico: Peixes
Curuxo
  • Tamaño mínimo: 30 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal