FacebookTwitter

Confraría de Pescadores "La Anunciada" de Baiona (Lonxa de Baiona)

Lonxa de Baiona

A Confraría de Pescadores “La Anunciada” de Baiona, con preto de 300 socios entre mariscadores e pescadores de baixura, representa a máxima institución na que se asocia e organiza o sector pesqueiro e marisqueiro da zona.

Entre os seus obxectivos destacan a defensa e promoción do sector pesqueiro, así como a optimización dos recursos pesqueiros e marisqueros de cara a obter ó máximo rendemento sostible.

Na lonxa sita no peirao pesqueiro baionés, diariamente se traballa cun importante volume de especies de peixe e marisco procedentes das rías baixas galegas.

Dende hai anos, a xestión das capturas foi evolucionando e adaptándose ás novas tecnoloxías e sistemas de calidade, destancando a mellora na xestión dos recursos na implantación da marca de calidade {pescaderiascorto}.