FacebookTwitter

Gilthead seabream

Gilthead seabream

Details of species

  • FAO code: SBG
  • Scientific name:Sparus aurata
  • Galician name: Dourada
  • Spanish name: Dorada
  • Biological group: Peixes
Gilthead seabream
  • Minimum size: 19 cm
  • Measurement Method: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal