FacebookTwitter

Dourada

Dourada

Datos da especie

  • Código FAO: SBG
  • Nome científico:Sparus aurata
  • Nome galego: Dourada
  • Nome castelán: Dorada
  • Grupo biolóxico: Peixes
Dourada
  • Tamaño mínimo: 19 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal