FacebookTwitter

Confraría de Pescadores de Portosín

Lonxa de Portosín

A pesca artesanal é o motor para a economía dunha vila como Portosín. A pesca do cerco das embarcacións que descargan na lonxa de Portosín aporta aos mercados peixe de gran calidade e frescura ¿azul de Portosín¿, que na actualidade coa certificación pescadeRías, ¿ de onde se non?, é unha garantía de pesca artesanal e de frescura ao non pasar máis de 24 horas dende a súa captura ata a primeira venda na lonxa.