FacebookTwitter

Mar da'Morosa

Mar da'Morosa

Mar da Morosa significa calidade. Na peixería online de Mar da Morosa asegurámosche que o peixe e o marisco galego que consumes procede da pesca sostible e artesanal. Este tipo de pesca é a chave para o mantemento da biodiversidade e conservación da estrutura dos ecosistemas acuáticos. A pesca artesanal é tamén a de máxima garantía de calidade, xa que o peixe e marisco galego é tratado con coidado en todo momento. Na nosa peixería online abrazamos este novo concepto de comercialización do produto pesqueiro local. Para Mar da Morosa é a base para que o peixe salvaxe e o marisco galego de categoría cheguen ao teu fogar conservando toda a súa calidade.