FacebookTwitter

Robaliza

Robaliza

Datos da especie

  • Código FAO: BSS
  • Nome científico:Dicentrarchus labrax
  • Nome galego: Robaliza
  • Nome castelán: Lubina o Róbalo
  • Grupo biolóxico: Peixes
Robaliza
  • Tamaño mínimo: 36 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal