FacebookTwitter

Linguado

Linguado

Datos da especie

  • Código FAO: SOL
  • Nome científico:Solea solea
  • Nome galego: Linguado
  • Nome castelán: Lenguado europeo
  • Grupo biolóxico: Peixes
Linguado
  • Tamaño mínimo: 24 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal