FacebookTwitter

Sargo común

Sargo común

Datos da especie

  • Código FAO: SWA
  • Nome científico:Diplodus sargus
  • Nome galego: Sargo común
  • Nome castelán: Sargo común
  • Grupo biolóxico: Peixes
Sargo común
  • Tamaño mínimo: 22 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal