FacebookTwitter

Longueirón

Longueirón

Datos da especie

  • Código FAO: EQI
  • Nome científico:Ensis siliqua
  • Nome galego: Longueirón
  • Nome castelán: Muergo
  • Grupo biolóxico: Bivalvos
Longueirón
  • Tamaño mínimo: 100 mm
  • Forma de medición: O tamaño medirase medindo o eixe maior ou anteroposterior