FacebookTwitter

Confraría de Pescadores "San Francisco" Vigo

Cofradía de Pescadores de Vigo

A Confraría de Pescadores de Vigo ten unha fonda tradición e experiencia na organización da pesca, traballando na promoción do sector e na defensa dos intereses económicos, sociais e corporativos dos profesionais do mar. Na actualidade agrupa diversas embarcacións e profesionais do sector pesqueiro que desenvolven a súa actividade principalmente en augas das rías galegas, con artes e métodos artesanais para a extracción de peixes e mariscos. A Confraría de Vigo comercializa as capturas dos seus asociados, encargándose da primeira venda na Lonxa de Canido e nas Lonxas do Porto de Vigo.