FacebookTwitter

Percebe

Percebe

Datos da especie

  • Código FAO: PCB
  • Nome científico:Pollicipes pollicipes
  • Nome galego: Percebe
  • Nome castelán: Percebe
  • Grupo biolóxico: Crustáceos
Percebe
  • Tamaño mínimo: 1,5 cm
  • Forma de medición: O tamaño do percebe medirase polo diámetro maior da base do capítulo, á altura das placas inferiores (desde a base do rostro ata a base da carena). Cando se presente formando piñas, polo menos o 60% do peso da piña deberá estar constituído por exemplares que acaden o tamaño mínimo