FacebookTwitter

Ría de Arosa, S. Coop. Galega (Distribuidor)

Cooperativa Ría de Arosa (Distribuidor)

A cooperativa é proxecto de toda a parroquia, ao unir non só o acervo común senón o saber facer acumulado ao longo da súa historia, posibilitado o desenvolvemento de proxectos de I+D+I ou a diversificación das súas actuais fontes de ingresos.

A súa evolución foi paralela á implicación no mesmo dunha parte significativa dos veciños e veciñas, con máis de 400 persoas socias sobre una poboación total de menos de 2000 habitantes.

No edificio da actual sede social, concéntranse todas as actividades e servizos da Sociedade, permitindo o desenvolvemento do proceso de diversificación das tradicionais fontes de ingresos existentes no sector, ademais de aproveitar as sinerxias derivadas de centralizar nun so punto todas as actividades.

Actualmente a entidade está traballando en diversos proxectos entre os cales destaca la comercialización de toda la produción a través da súa propia depuradora e o recoñecemento dos seus produtos con selos de calidade.