FacebookTwitter

Japanese carpet shell

Japanese carpet shell

A característica que máis destaca da ameixa xaponesa é que ten as costelas moi marcadas. As liñas que sucan a súa cuncha forman cadradiños ao cruzárense, cadradiños que son moito máis marcados ca os da ameixa fina. Cando está aberta é cando se pode ver como ten os sifóns unidos ata a metade, o que a diferenza da ameixa fina. En canto á súa cor é, normalmente, escura, movéndose os tons entre o tostado e o gris case negro.

Esta especie foi introducida nas nosas costas o pasado século. A súa distribución é similar á da ameixa fina, polo que as súas capturas realízanse principalmente a pé nos bancos intermareais. Tamén aparece entre as extraccións realizadas dende pequenas embarcacións con raños, rastros ou ganchos.

Esta ameixa, de agradable sabor, ofrece unha relación prezo/calidade moi apreciada polo consumidor. Admite as mesmas formas de preparación ca as vistas para as outras ameixas: á mariñeira, con outros peixes, con arroz, pasta, fabas... en sopas ou guisos, en caldeirada...

Details of species

  • FAO code: CLJ
  • Scientific name:Ruditapes philippinarum
  • Galician name: Ameixa xaponesa
  • Spanish name: Almeja japonesa
  • Biological group: Bivalvos
Japanese carpet shell
  • Minimum size: 35 mm
  • Measurement Method: O tamaño medirase medindo o eixe maior ou anteroposterior

Where to find it