FacebookTwitter

Grooved carpet shell

Grooved carpet shell

A cuncha da ameixa fina posúe unhas liñas en forma de raios e outras concéntricas que forman os seus característicos cadradiños. A súa cor será distinta dependendo do substrato (area) onde se cría, variando entre branca e acastañada. Os seus sifóns son longos e están separados un do outro, en toda a súa lonxitude, e esta é outra boa característica para distinguila das demais ameixas.

Xeralmente as capturas fanse a pé firme con sachos, rañicas, angazos, forquillas ou outras artes autorizadas que sirvan para remover o substrato, ou ben localizando os buratos que deixan os seus sifóns na area. Moitas agrupacións de mariscadoras e mariscadores do noso litoral levan a cabo tarefas de semicultivo como preengorde de semente e posterior sementado en praias, conseguindo incrementar a produción dos bancos marisqueiros.

Segundo os expertos, débense de tomar en cru con limón, pero se esta forma non é do seu gusto, probe a poñelas abertas na tixola, con fideos, nunha sopa, nun guiso con fabas ou acompañando caldeiradas.

Details of species

  • FAO code: CTG
  • Scientific name:Ruditapes decussatus
  • Galician name: Ameixa fina
  • Spanish name: Almeja fina
  • Biological group: Bivalvos
Grooved carpet shell
  • Minimum size: 40 mm
  • Measurement Method: O tamaño medirase medindo o eixe maior ou anteroposterior

Where to find it