FacebookTwitter

Alcrique

Alcrique

Datos da especie

  • Código FAO: SAU
  • Nome científico:Scomberesox saurus
  • Nome galego: Alcrique
  • Nome castelán: Paparda
  • Grupo biolóxico: Peixes
Alcrique
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal