FacebookTwitter

Salmonete de rocha

Salmonete de rocha

Datos da especie

  • Código FAO: MUR
  • Nome científico:Mullus surmuletus
  • Nome galego: Salmonete de rocha
  • Nome castelán: Salmonete de roca
  • Grupo biolóxico: Peixes
Salmonete de rocha
  • Tamaño mínimo: 15 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal