FacebookTwitter

grey trigger-fish

 grey trigger-fish Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Details of species

  • FAO code: TRG
  • Scientific name:Balistes capriscus (= B. Carolinensis)
  • Galician name: Peixe porco
  • Spanish name: Pez ballesta
  • Biological group: Peixes
 grey trigger-fish
  • Minimum size:
  • Measurement Method: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal