FacebookTwitter

Comber

Comber Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Presenta o corpo alongado con pedúnculo caudal marcado e cola lixeiramente aforquillada. A boca é grande e con dentes de pequeno tamaño. Ollos grandes. Opérculo con 3 espiñas planas. A súa cor é característica con 7 a 9 raias marróns transversais. Raramente supera os 25 centímetros de lonxitude. É propio de fondos rochosos litorais. Aliméntase de outros peixes, crustáceos, moluscos e poliquetos. Común en todo o litoral ibérico.

Details of species

  • FAO code: CBR
  • Scientific name:Serranus cabrilla
  • Galician name: Serrán cabra
  • Spanish name: Cabrilla
  • Biological group: Peixes
Comber
  • Minimum size:
  • Measurement Method: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal