FacebookTwitter

Bonito do norte

Bonito do norte

Details of species

  • FAO code: ALB
  • Scientific name:Thunnus alalunga
  • Galician name: Bonito do norte
  • Spanish name: Atún blanco
  • Biological group: Peixes
Bonito do norte
  • Minimum size:
  • Measurement Method: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal