FacebookTwitter

Sardiña

Sardiña

Datos da especie

  • Código FAO: PIL
  • Nome científico:Sardina pilchardus
  • Nome galego: Sardiña
  • Nome castelán: Sardina
  • Grupo biolóxico: Peixes
Sardiña
  • Tamaño mínimo: 11 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal