FacebookTwitter

Faneca

Faneca

Datos da especie

  • Código FAO: BIB
  • Nome científico:Trisopterus luscus
  • Nome galego: Faneca
  • Nome castelán: Faneca
  • Grupo biolóxico: Peixes
Faneca
  • Tamaño mínimo: 15 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal