FacebookTwitter

Conservera Gallega, S.A.

Conservera Gallega, S.A.

Conserveira Galega, é unha empresa centenaria dedicada á fabricación de conservas de peixes e mariscos. Nas nosas instalacións en Vilanova de Arousa, a beiras da ría que lle dá nome, seguimos envasando produtos procedentes da costeira e Rías Galegas.

Elaboramos as conservas de forma tradicional, seleccionando e empacando artesanalmente, sen agregar produto químico algún, xa que o proceso de esterilización é máis que suficiente garantía de seguridade, e o isto de características proceden exclusivamente das materias primas utilizadas, de aí o noso interese en traballar con produtos de máxima calidade.

Grupos biolóxicos certificables