FacebookTwitter

Auga e Sal

Auga e Sal

En Auga e Sal os pratos de culler nun sentido amplo e, sobre todo, o especial coidado na elaboración de fondos, caldos, sopas, cremas, purés, potaxes, cocidos e guisos teñen un papel preponderante.

De feito, xunto coa estrita trazabilidade e estacionalidade de todos os produtos usados, o coidado dos fondos, caldos e demais elementos que conforman os pratos de culler son os seus principais acenos de identidade.