FacebookTwitter

Fivebeard rockling

Fivebeard rockling Ilustrador/a: Elisabet García Aires

De cor marrón roxiza. Tamaño ata 45 cm xeralmente 25 cm.

Hábitat: litoral, en costas rochosas, en piscinas intermareais; os adultos en fondos fangosos, areosos e de grava. Aliméntase principalmente de crustáceos e pequenos peixes.

Reproducción: inverno e primavera, en alta mar.

Distribución: Atlántico nororiental, desde Portugal a Islandia.

Details of species

  • FAO code: LCM
  • Scientific name:Ciliata mustela
  • Galician name: Madrela
  • Spanish name: Barbada o madreanguila
  • Biological group: Peixes
Fivebeard rockling
  • Minimum size: 20 cm
  • Measurement Method: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal