FacebookTwitter

Madrela

Madrela Ilustrador/a: Elisabet García Aires

De cor marrón roxiza. Tamaño ata 45 cm xeralmente 25 cm.

Hábitat: litoral, en costas rochosas, en piscinas intermareais; os adultos en fondos fangosos, areosos e de grava. Aliméntase principalmente de crustáceos e pequenos peixes.

Reproducción: inverno e primavera, en alta mar.

Distribución: Atlántico nororiental, desde Portugal a Islandia.

Datos da especie

  • Código FAO: LCM
  • Nome científico:Ciliata mustela
  • Nome galego: Madrela
  • Nome castelán: Barbada o madreanguila
  • Grupo biolóxico: Peixes
Madrela
  • Tamaño mínimo: 20 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal