Tempo de anguías

pescadeRias

O pasado mes de abril comezou a campaña da anguía (Anguilla anguilla) para as confrarías da Ría de Arousa e da Ría de Vigo, que estará vixente ata o 28 de setembro. Nas primeiras catro semanas de campaña capturáronse 3.184 quilos na Ría de Vigo e 777 na Ría de Arousa, por un valor de 46.208 e 10.879 euros, respectivamente.

As primeiras vendas concentráronse na lonxa de Arcade, que acaparou o 78% do volume descargado, seguida das lonxas de Carril (20%) e Vigo (2%).