Alianza pescadeRías, ¿de onde se non? & pescaenverde

PescadeRias

As lonxas de Porto do SonPortosín e Celeiro xa poden incorporar a marca pescaenverde nas etiquetas de primeira venta para os grupos biolóxicos que teñen certificados coa marca pescadeRías, ¿de onde se non?, no marco da alianza entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Consellería do Mar. Con estas tres entidades, son 42 as lonxas e centros de primeira venta que usan as marcas pescadeRías, ¿de onde se non? e pescaenverde nas súas etiquetas.

A marca pescaenverde creada polo Grupo de Investigación de Biotecnoloxía Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela, aporta información ao consumidor sobre o impacto que a captura dos produtos pesqueiros ten sobre o medioambiente, a través de dous indicadores: a pegada de carbono e a taxa de retorno enerxética-TRE.