FacebookTwitter

Allis shad

Allis shad Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Especie semellante a Alosa fallax aínda que a súa lonxitude pode chegar aos 70 cm. Tamén realiza migracións do mar cara o río para realizar a posta aínda que chega maís arriba nos ríos.

Details of species

  • FAO code: ASD
  • Scientific name:Alosa alosa
  • Galician name: Zamborca
  • Spanish name: Sábalo
  • Biological group: Peixes
Allis shad
  • Minimum size:
  • Measurement Method: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal