FacebookTwitter

Nursehound

Nursehound Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Pode alcanzar 1 m de lonxitude. Os canais que saen das narinas conéctanse coa boca. Cor gris amarelenta con abundantes manchas pequenas marróns, negras e brancas no dorso e abrancuxada sen manchas no ventre.

Vive en fondos rochosos e coralíxenos, dende augas superficiais ata máis de 60 m de profundidade. Aliméntanse de invertebrados (moluscos, crustáceos). Especie común no Atlántico oriental, dende Noruega a Senegal e no Mediterráneo. Comercialízanse limpos e espelexados.

Details of species

  • FAO code: SYT
  • Scientific name:Scyliorhinus stellaris
  • Galician name: Roxa
  • Spanish name: Alitán
  • Biological group: Peixes
Nursehound
  • Minimum size: 55 cm
  • Measurement Method: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal