FacebookTwitter

Smooth sandeel

Smooth sandeel Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Details of species

  • FAO code: ZGS
  • Scientific name:Gymnammodytes semisquamatus
  • Galician name: Bolo branco
  • Spanish name: Saltón
  • Biological group: Peixes
Smooth sandeel
  • Minimum size: 15 cm
  • Measurement Method: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal