FacebookTwitter

grey wrasse

grey wrasse Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Lábrido de pequeno tamaño, presenta un corpo ovalado e boca pequena con unha fileira de dentes cónicos, escamas grandes. De cor dicromática non permanente. Vive en fondos areosos e lamacentos. Aliméntase de gasterópodos, bivalvos e pequenos decápodos. Presente en todo o litoral ibérico.

Details of species

  • FAO code: YFC
  • Scientific name:Symphodus cinereus
  • Galician name: Vello
  • Spanish name: Bodión
  • Biological group: Peixes
grey wrasse
  • Minimum size:
  • Measurement Method: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal