FacebookTwitter

Vello

Vello Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Lábrido de pequeno tamaño, presenta un corpo ovalado e boca pequena con unha fileira de dentes cónicos, escamas grandes. De cor dicromática non permanente. Vive en fondos areosos e lamacentos. Aliméntase de gasterópodos, bivalvos e pequenos decápodos. Presente en todo o litoral ibérico.

Datos da especie

  • Código FAO: YFC
  • Nome científico:Symphodus cinereus
  • Nome galego: Vello
  • Nome castelán: Bodión
  • Grupo biolóxico: Peixes
Vello
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal