FacebookTwitter

grass prawm

grass prawm Ilustrador/a: Elisabet García Aires

É un crustáceo decápodo macruro nadador, de pequeno tamaño, comestible e apreciado. Presente sobre todo en zonas de augas moi pouco profundas con fondos rochosos. Ten o rostro ancho e curto, con 7 a 9 dentes no borde dorsal e 3 no ventral. Cor transparente, con liñas negras, lonxitudinais no cacho e transversais no borde posterior de cada segmento abdominal, acompañadas de liñas descontinuas máis finas e claras; manchas azuis e amarelas nas articulacións. Ata 6 centímetros de lonxitude.

Details of species

  • FAO code: PNQ
  • Scientific name:Palaemon elegans
  • Galician name: Camarón de poza
  • Spanish name: Camarón de poza
  • Biological group: Crustáceos
grass prawm
  • Minimum size:
  • Measurement Method: O tamaño do santiaguiño e o camarón medirase desde o extremo distal do rostrum ata o extremo posterior do telson, excluíndo as setae (LT)