Detalle producto

FacebookTwitter

Vello

Vello
Ilustadora: Elisabet García Aires
<p>Lábrido de pequeno tamaño, presenta un corpo ovalado e boca pequena con unha fileira de dentes cónicos, escamas grandes. De cor dicromática non permanente. Vive en fondos areosos e lamacentos. Aliméntase de gasterópodos, bivalvos e pequenos decápodos. Presente en todo o litoral ibérico.</p>

Datos da especie

  • YFC
  • Nome científico: Symphodus cinereus
  • Nome galego: Vello
  • Nome castelán: Bodión
  • Grupo biolóxico: Peixes
Receitas de Vello
O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal

Onde atopalo

Lonxas e centros de primeira venta autorizados