Detalle producto

FacebookTwitter

Grateloupia turuturu

Grateloupia turuturu
Ilustadora: Elisabet García Aires
<p>Presente nas costas de Galicia desde 1991, e no norte de Portugal desde 1997. Posiblemente está amplamente distribuída por toda a costa Cantábrica. Crece en ambientes semiexpostos e protexidos onde pode medrar ata 1 m, sobre rochas e moluscos bivalvos, en pozas rochosas do intermareal medio e plataformas rochosas do intermareal inferior e infralitoral, xunto a Lithophyllum incrustans, Corallina elongata, Sargassum muticum, Undria pinnatifida e actinias.</p>

Datos da especie

  • Z19
  • Nome científico: Grateloupia turuturu
  • Nome galego: Grateloupia turuturu
  • Nome castelán: Grateloupia turuturu
  • Grupo biolóxico: Algas
Receitas de Grateloupia turuturu

Onde atopalo

Lonxas e centros de primeira venta autorizados