Detalle producto

FacebookTwitter

Chaparella

Chaparella
<p>Especie de caracteres semellantes ao sargo, do que se diferencia por levar dúas pintas negras: unha sobre o pedúnculo caudal e a outra, de forma triangular, sobre a cabeza. A chaparella é de cor olivácea - dourada, con varias bandas lonxitudinais desa última coloración. As aletas son máis ou menos negras. Pode acadar os 45 centímetros de lonxitude total, aínda que o normal é que mida entre 20 e 25 centímetros. Desova no mes de outubro e as crías abundan na zona de marea, onde forman pequenos bandos mesturándose co sargo. Acada a madurez sexual aos dous anos (17 centímetros).</p> <p>Vive en fondos penedosos e de area, desde a beiramar ata 50 metros de profundidade. Captúrase sobre todo con trasmallo, palangre, miños, liña etc. </p> <p>As formas de preparala son similares ao sargo. Tanto ao forno coma ás brasas fan un prato moi apetitoso que encandea tanto aos amantes do peixe coma a aqueles que non o son.</p>

Datos da especie

  • CTB
  • Nome científico: Diplodus vulgaris
  • Nome galego: Chaparella
  • Nome castelán: Mojarra
  • Grupo biolóxico: Peixes
Receitas de Chaparella
O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal

Onde atopalo

Lonxas e centros de primeira venta autorizados