Detalle producto

FacebookTwitter

Bifurcaria

Bifurcaria
Ilustadora: Elisabet García Aires
<p>Talo de ata 30 centímetros, de cor parda amarelenta, de consistencia coriácea. A base está formada por un eixo rastreiro do que parten eixos cilíndricos ramificados dicotomicamente. Aparece no litoral inferior e en pozas do litoral medio de costas protexidas ou semiexpostas. Soporta a presenza de area.</p>

Datos da especie

  • FUA
  • Nome científico: Bifurcaria bifurcata
  • Nome galego: Bifurcaria
  • Nome castelán: Bifurcaria bifurcata
  • Grupo biolóxico: Algas
Receitas de Bifurcaria

Onde atopalo

Lonxas e centros de primeira venta autorizados