Produtos da marca

Todos os produtos pescadeRías ¿de onde se non? proceden do marisqueo ou da pesca de baixura que se desembarca diariamente nos portos da Comunidade Autónoma de Galicia. Todos eles teñen, polo tanto, menos de 24 horas fóra do mar no momento da súa primeira venda.

Os métodos empregados para a súa extracción son, ademáis, respectuosos co medio ambiente, e procuran unha pesca sustentable pensando nas xeracións futuras.

FacebookTwitter