Nova certificación en antozoos

PescadeRias

No mes de febreiro, a Confraría de Pescadores A Pastoriza de Vilanova de Arousa, certificada para bivalvos, crustáceos e algas, ampliou o seu alcance de certificación ao grupo biolóxico antozoos.  As ortiguillas (anémones) captúranse a mergullo en apnea ou con subministro de aire dende superficie. Con esta son xa 7 as lonxas que as comercializan certificadas baixo o selo pescadeRías.

Premendo aquí podes ver nun vídeo como se realiza a súa extracción.