FacebookTwitter

Autoridade Portuaria de Vigo (Lonxa de Baixura do Porto Pesqueiro de Vigo)

Lonxa de Baixura de Vigo

O Porto Pesqueiro de Vigo, dispón actualmente de varios mercados ou lonxas pesqueiras que tratan de resolver as necesidades dos distintos operadores que acceden diariamente a comercializar o produto.

Entre elas está a Lonxa de Baixura que comparte edificio coa Lonxa de Grandes Peces. Destínase á poxa de peixe e marisco variado do día que procede fundamentalmente da frota da Ría de Vigo e portos adxacentes.